ĐẦU ĐỌC PHỤ U3

Loại: Đầu đọc vân tay-thẻ cảm ứng

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

ĐẦU ĐỌC GẮN THÊM KẾT NỐI VỚI MCC HOẶC XÀI KẾT NỐI ĐỘC LẬP

Hotline: 097.282.9293 - 091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009

RONALD JACK S16

Liên Hệ

RONALD JACK S10

Liên Hệ

RONALD JACK S19

Liên Hệ

RONALD JACK TF3

Liên Hệ

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY DÙNG KẾT NỐI VỚI MÁY CHẤM CÔNG- MÁY KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO HOẶC XÀI ĐỘC LẬP VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC. CÓ BỘ SDK RIÊNG HỖ TRỢ KẾT NỐI

Hotline: 097.282.9293 - 091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009